Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPERFLU l. SUPERFLY, r. l. m.? l. f.?; best. -en.
Ordformer
(-flu 1848. -flüen, sg. best. 1783)
Etymologi
[jfr fr. superflu, av lat. superfluum, n. sg. av superfluus, överflödig, av super, över (se SUPER- anm. 2:o) o. fluere, flyta (se FLUIDUM)]
(†) överflöd; överskott; äv. om extra tulltillägg; jfr SUPER-PLUS. Ibland andra Räntor, som .. anslogos och omedelbarligen inflöto i Fortifications-Cassorna, har jag i Handlingarna funnit uttryckeligen nämnde: Superflüen af saltet och kopparen. Arbin PVetA 1783, s. 52. Gynther ConvHLex. (1848).

 

Spalt S 14586 band 32, 1998

Webbansvarig