Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPERFICIAL, adj.
Etymologi
[jfr t. superfiziell, eng. superficial, fr. superficiel, av lat. superficialis, till lat. superficies, yta (se SUPERFICIES)]
(†) som avser ngts yta, yt-; äv. bildl.: ytlig; jfr SUPERFICIELL. Under Geometria .. förstås . . trenne slagz Mått. Nemblig. 1. Linear Mått .. 2. Superficial, som anseer Längd och Bredd. 3. Corporal Mått. Rålamb 1: 23 (1690). ÄSvBiogr. 5: 144 (c. 1722).
Ssgr (†): SUPERFICIAL-INNEHÅLL. ytinnehåll, yta. Rålamb 1: 30 (1690). En Triangels .. areal eller superficial Innehåld. Därs. 94.
-MÅTT. ytmått. Rålamb 1: 28 (1690). Därs. 116.
-MÄTNING. mätning av ngts yta. Geometriskt (lantmäteri) .. brukas uti Åkers, Ängiars och andre Superficial mätningar, hwilkas areal innehåld man åstundar wetha. Rålamb 1: 85 (1690).

 

Spalt S 14585 band 32, 1998

Webbansvarig