Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SULFURIFIKATION, r. l. f.; anträffat bl. i pl. -er.
Etymologi
[till SULFUR efter mönster av sådana ord som KVALIFIKATION, SAPONIFIKATION]
(†) verksamheten l. processen att bilda svavel. Vi förmene de af oss redan anförde sätten til Sulphurificationer vara tilräckeliga nog at bestyrka vår mening om svaflets composition af en vitriolisk syra och et brännbart ämne. Wallerius ChemPhys. II. 1—2: 224 (1765).

 

Spalt S 14504 band 32, 1997

Webbansvarig