Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(1) SUB-SERÖS104. med. som befinner sig under l. rör området under en serös hinna. Hygiea 1896, 2: 28. LbKir. 3: 126 (1922; om abscess). Ett subseröst gåsäggsstort fibromyom. SvLäkT 1935, s. 754. Lindskog o. Zetterberg 539 (1981).
(1) -SIDENS -sidän4s, r. l. f.; best. -en; pl. -er. [liksom eng. o. fr. subsidence av lat. subsidentia, hopsjunkning, sediment; senare leden är vbalsbst. till sidere, sitta (se sitta, v.)] (i fackspr.) hop- l. sammansjunkning; särsk. dels (geol.) om lokal insjunkning av markområde, l. om regional nedsänkning av stor del av jordskorpan i förh. till angränsande partier, dels (meteor.) om förhållandet att luften i ett högtrycksområde långsamt sjunker. Ekbohrn (1904). Denna lilla kollaps i bottnen (av grottan) visar att subsidens fortfarande sker. SvGeogrÅb. 1979, s. 16. BraBöckLex. (1980; i fråga om luft).

 

Spalt S 14362 band 32, 1997

Webbansvarig