Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(10) SUB-OXID104 l. 3~02. (numera mindre br.) syrefattig oxid som innehåller mindre syre än normal oxid. VetAH 1813, s. 208. En suboxid av kol (C3O2). ForsknFramst. 1977, nr 7, s. 24. jfr bly-suboxid.
-OXIDERA01040. [avledn. av -oxid] (numera föga br.) jfr oxidera 1; särsk. i p. pf. i adjektivisk anv.; äv. i pass. övergående i dep.: övergå till suboxid. Ett .. suboxideradt stycke zink. Berzelius Kemi 2: 184 (1812). (Arsenik) suboxideras i luften. Forshæll OorgPharm. 191 (1838).
(4) -POLAR. i sht geogr. subpolär; jfr polar, adj. 2. Carell o. Edelstam 124 (1916). BonnierLex. (1966).
(4) -POLÄR104. i sht geogr. som befinner sig i l. är utmärkande för området strax söder om det polära (se polär 1). BtRiksdP 1894, 6 Huvudtit. s. 86 (om läge). De subpolära områdena. ForsknFramst. 1970, nr 3, s. 22.

 

Spalt S 14360 band 32, 1997

Webbansvarig