Publicerad 1993   Lämna synpunkter
STYRVOLT, r. l. m.? l. n.?; best. (ss. r. l. m.?) -en; pl. -er (HbiblSällsk. 1: 318 (1839; i bet. 1)).
Ordformer
(styr- 16211839. styre- c. 1654. — äv. -vålt)
Etymologi
[jfr d. styrvolt, styrevolt (ä. dan. o. dan. dial. äv. styrvalt), ess i kortspelet ”styrvolt”, kortspelet ”styrvolt”, vart o. ett av de (lägre) kort som icke användes i vissa kortspel (men däremot brukas i ”styrvolt”), lågt o. värdelöst kort; jfr äv. nor. dial. styrvolt, anförare, styrevol, oregerlig person (o. dan. dial. styrvoldsk, oregerlig, våldsam); lån från (m)lt., jfr mlt. sturewolt, namn på kanon o. på borg, lt. stürewold, vild, oregerlig person, störwald, person som banar sig väg överallt, stürwald, ess i karnyffel, ävensom nl. dial. stuurwold, byföreståndare; sannol. en imperativisk bildning av STYRA (i bet.: avstyra l. hålla i schack) o. VÅLD; jfr THjelmqvist i ANF 17: 320 ff. (1900)]
(†)
1) i spelet ”styrvolt” (se 2): ess; äv. i utvidgad anv., liktydigt med: spelkort (i plural anv.) l. kortlek (varmed ”styrvolt” spelas). At leeka blindsticka .. är barnsligit: Medh Koort, och styrwåldt, sampt Terningar och damor, hörer dubblarom til. Schroderus Comenius 941 (1639). Lasze såg sig i hyllewrå, / Der fick han see hwar styrwålten låg, / Tag osz hijt den sa Lasze. De spelte lustigt förutan alt klag, / Den som tappar betale wårt lag. 2RolWis. 3 (c. 1720). Essen .. kallas Styrvolter. HbiblSällsk. 1: 318 (1839). jfr [skämtsam omtolkning med anslutning till STYRA, v.1 1 a]: Den 3 hujus paszerade wi linien .. Nog dimbugt wäder med smått duggregn at Styrwolten blef hel wåt som stod på utkik. Sahlstedt TuppSag. 25 (1759).
2) kortspel som (åtm. enl. tillgängliga, jämförelsevis sena beskrivningar) spelades av två par medspelare o. bl. a. kännetecknades av att femmorna borttogs ur kortleken o. att varje spelare fick 9 kort (3 i sänder), varav 2 upplades ss. trumf; särsk. i uttr. tappa med styrvolt, eg.: förlora spelet styrvolt, anträffat bl. bildl.: bli besegrad, förlora spelet. Om then ährlöse, listighe tiuff / Nw blifwer hängt, thet är osz liufft, / Han pläghar altidh wara stolt, / Han skal wäl tappa medh Styrwolt. Forsius Fosz 283 (1621). Til .. tijds-fördärf .. / .. wij finne La-bete, Triumf, Ruus, Krympa, Manelle, / .. Styrwålt, Karnifell, och Fämkort. Stiernhielm Herc. 154 (1658, 1668; c. 1654: Styrewålt). Brukandes Lanter, Piquet, Styrwållt, Cathrincen og 5kort. Warnmark Epigr. L 3 b (1688). Stundom spelas styrvolt, utan att sjuorna äro fria utspel. HbiblSällsk. 1: 320 (1839). Anm. Lind (1738, 1749) o. Möller (1745, 1755) anför sannolikt felaktigt äv. bet.: tärningsspel hos ordet.

 

Spalt S 13538 band 31, 1993

Webbansvarig