Publicerad 1993   Lämna synpunkter
STRÄCK sträk4, sbst.4, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(streck 17481923. strek c. 17401837. sträck 1827 osv.)
Etymologi
[av motsv. anv. av t. strich, streck, fåglars sträckande (se STRÄCKA, v. II 7), fågelsträck m. m. (se STRECK, sbst.1); formen sträck delvis l. väsentligen beroende på anslutning till STRÄCKA, v. (i bet. II 7)]
i sht jäg. om fåglars (vanl. flockvisa) flygande över viss sträcka, dels vid årstidsvis skeende flyttning, dels vid förflyttning (i sht morgon o. kväll) mellan betesplatser o. dyl. l. mellan betesplats o. övernattningsställe l. om flykt fram o. tillbaka över bestämd sträcka l. bestämda sträckor vid parningslek (i sht om sådan flygning utförd av morkullhane); äv. konkret(are), dels om tid då, dels om plats över vilken sådan flygning äger rum, dels om fåglarna l. fågelflocken. Om quällar och mornar under leke- och liggningstiden flyger .. (morkullan) sitt wissa streck ända fram, och kommer samma wäg tillbaka. Linné FörelDjurr. 113 (1748). Så ro vi afsides till en vik, der vi lägga båten, och sätta oss sedan i våra skårar och afvakta sträckets början. NTIdr. 1901, julnr s. 38. Vill man ha en (and)stek får man ställa sig en kväll på något aflägsnare sträck och pröfva om man kan hålla tillräckligt långt före dessa snabba fåglar. Därs. 1902, julnr s. 27. Om vårkvällarna under sträcket, hvilket .. utgör ett slags parningslek .. hvari .. endast (morkulle)-hanar deltaga. Högdahl Jaktb. 267 (1913). Till .. nordliga Norrbotten pläga .. (berglärkorna) komma i slutet av april, medan först vid mitten av maj det stora sträcket är i full gång. Rosenius SvFågl. 1: 276 (1918). Vårtecknen strömmar in. Nils Jansson i Tumba såg på lördagsmorgonen ett sträck vildgäss, 20 stycken ungefär, dra norr ut. DN 1/4 1984, s. 18. — jfr AND-, DAG-, FÅGEL-, HÖST-, MORKULL-, NATT-, SJÖ-FÅGELS-, VILDGÅS-, VÅR-STRÄCK m. fl. — särsk.
a) i uttr. (jakt l. skjuta o. d.) på sträck(et), (jakt osv.) medan sträck pågår. Balck Idr. 2: 39 (1887: fällas på sträck; om simfåglar). Sedan jakten på sträck upphört, skjutes morkullan i södra och mellersta Finland .. i allmänhet endast tillfälligtvis för hönshund. IdrFinl. 2: 15 (1905). Skjuta morkullor på sträck el. sträcket. SvHandordb. (1966).
c) i utvidgad anv., i fråga om djur som på land förflyttar sig på vissa bestämda sträckor l. stråk, växel. Dalin 464 (1854). Årligen varseblir man elgar som .. simma öfver, och ej så sällan har man också sett björnen på sina ”streck” passera vattendraget. Ekström Vandr. 96 (1871). jfr ÄLG-STRÄCK. särsk.
α) (†) i uttr. hålla sträck, förflytta sig likt ett fågelsträck på en viss betämd bana, sträcka. Broman Glys. 3: 460 (c. 1740). Leijonflycht (1827).
β) (†) i uttr. hava sitt sträck och stråk, ha för vana att röra sig, ha sitt vandringsstråk, ha sin växel. Saxar .. utläggjas .. therest Åtel ligger nära wid, eller ther man förmärkt Wargar hafwa sitt strek och stråk. Aken Reseap. 344 (1746).
Ssgr (jfr sträcka, v. ssgr): STRÄCK-FLYKT, sbst.1 (sbst.2,3 se sp. 12952). [möjl. ssg med STRÄCKA, v. (i bet. II 7)] flykt (se flykt, sbst.2) i sträck (l. sträckande flykt). FoFl. 1945, s. 210.
-IAKTTAGELSE~00200. jfr -observation. FoFl. 1945, s. 152.
-JAKT, sbst.1 (sbst.2 se sp. 12953). jäg. jakt på sträck; jfr -skytte. Sträckjakt på morkulla. Jakten 278 (1951). SvJakt 1970, s. 206.
-OBSERVATION. observation av sträck. FoFl. 1945, s. 210.
-ROP. särsk. om morkullas rop (se d. o. 3) under sträck. Knöppel Öd. 29 (1918).
-SKOTT. jäg. skott mot sträck; jfr -skytte. Jakten 262 (1951).
-SKYTTE. jäg. skytte (se skytte, sbst.3 1) mot sträck; äv. om plats för sådant skytte (jfr skytte, sbst.3 1 b). NF 1: 701 (1876). Här .. har alltid varit ett utmärkt sträckskytte. Samzelius HarBrush. 88 (1919). FoFl. 1942, s. 156.
-STUDIUM. studium av sträckande fågel. FoFl. 1945, s. 145.
-TON. jfr -rop. Knöppel Vildm. 76 (1915).

 

Spalt S 12950 band 31, 1993

Webbansvarig