Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STREPA (strèpa Weste), r. l. f.
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) strepa, kroppsaga, stryk; sannol. av mlt. strepe, färgstrimma, rispa, smalt stråk, motsv. mnl. strepe, m.? (nl. streep, f.), streck, strimla, repa, rand; sannol. i avljudsförh. till STRIPA, strimma, hårtest o. d. — Jfr STREP]
(†) (kort) streck (se STRECK, sbst.1 1), strimma, rispa, repa o. d.; jfr STREP. Möller (1790). Strepa .. bättre Rispa, Strima. Weste (1807). Meurman (1847).
Avledn.: STREPIG, adj. (†) försedd med streck l. strimmor l. rispor l. ränder, streckig l. strimmig l. rispig l. randig. Retzius Djurr. 147 (1772). Strepig, bättre .. Rispig, Strimig. Weste (1807). Meurman (1847).

 

Spalt S 12609 band 31, 1991

Webbansvarig