Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRATIGRAFI strat1igrafi4 l. 0104, r. l. f.; best. -n l. -en.
Etymologi
[jfr t. o. fr. stratigraphie, eng. stratigraphy; av strati-, ssgsform till stratum, täcke o. d. (se STRATUM), o. -GRAFI]
geol. om den gren av geologien som sysslar med de geologiska avlagringarnas ordningsföljd, samhörighet o. relativa ålder (jfr FORMATIONS-LÄRA b); äv. om det sätt på vilket en serie avlagringar äv ordnade, lagerföljd. Nathorst JordH 546 (1891). Den del av geologin, som utreder ordningsföljden mellan jordskorpans lager, kallas stratigrafi. Ramsay GeolGr. 20 (1909). Berggrundens stratigrafi. SvGeogrÅb. 1949, s. 194. TNCPubl. 86: 248 (1988).
Avledn.: STRATIGRAFISK, adj. [jfr t. stratigraphisch, eng. stratigraphic, fr. stratigraphique] geol. som tillhör l. avser stratigrafin. Smith har utgifvit en brukbar stratigraphisk uppställning på Engelska fossilier. JernkA 1827, Bih. s. 34. Den stratigrafiska geologien. Nathorst JordH 27 (1888). Nyare forskningar ha .. visat, att denna brottlinje (mellan olika förkastningssystem) varken stratigrafiskt eller tektoniskt kunnat påvisas på längre sträckor inom Tyskland. SvGeogrÅb. 1934, s. 7. Fornv. 1959, s. 146.

 

Spalt S 12570 band 31, 1991

Webbansvarig