Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRATEGI strat1egi4, äv. -ʃi4, ngn gg äv. -ji4, r. l. f.; best. -n l. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -egie)
Etymologi
[jfr t. strategie, eng. strategy, fr. stratégie; av gr. στρατηγία, strategs ämbete l. myndighet, till στρατηγός, strateg (se STRATEG). — Jfr STRATEGISK, STRATEGIST]
1) mil. konst (se d. o. 3 e) att föra l. leda krig, krigföringskonst, fältherrekonst, härförarkonst; numera bl.: konst att långsiktigt o. övergripande föra l. leda krig med självständigt opererande förband, t. ex. en hel armé l. hela arméer l. ett lands o. d. alla stridskrafter (o. övriga (militära) resurser); motsatt: taktik; förr äv.: konst att teoretiskt planlägga l. förbereda krig (i stort); i ä. tid ofta uppfattat l. avgränsat på olika sätt; äv. om läran om sådan konst; jfr STRATEGETIK. Sturtzenbecher (1805). Strategien bestämmer .. Planen til et företag; Tactiken: Sättet at utföra en plan. Lefrén Förel. 1: 9 (1818). Konsten att anordna och sätta trupperna i rörelse på operationstheatern .. kallas strategi. Sylvan Vial 2: 4 (1863). Hand i hand med strategien går hos .. (G. II A.) politiken: i hvarje ögonblick är han på samma gång statsman och fältherre. Weibull LundLundag. 22 (1882). Lärare (vid Kungl. Krigshögskolan) .. i strategi. SvStatskal. 1918, s. 313. Napoleons förintelsestrategi angav riktlinjerna för den kommande utvecklingen (inom krigskonsten), varunder strategi och taktik ställdes i direkt samband med varandra. HT 1932, s. 266. Kulturen 1962, s. 122. jfr SJÖ-, SKRIVBORDS-, SKÄRGÅRDS-, UTMATTNINGS-STRATEGI.
2) i överförd anv. av 1: konst (se d. o. 3 e) l. metod l. teknik att (gm skickligt manövrerande) långsiktigt o. övergripande leda ngt (t. ex. ett företag l. en utveckling) l. ngn l. ngra i önskad riktning l. arrangera l. ordna ngt o. d.; jfr STRATEG 3. (G. III:s) politiska strategi. Leopold 5: 335 (c. 1804). Gorm tittade .. Hans kloka hundhjärna hade långsamt, men säkert, uttänkt en hel strategi med syfte att bespara sin egare beröringen med magister Lars’ käpp och skodon. Rydberg Vap. 208 (1891). I enkel och lättfattlig framställning får läsaren en fullständig inblick både i schackspelets strategi, d. v. s. skapandet av vissa fördelar, och spelets taktik. Carlén Capablanca Schack 6 (1937). De vet båda att sanden i deras timglas nu sinar och de anammar var sin strategi för att kunna uthärda sin situation — dödens annalkande. Lindberger o. Ekner LäsPoesi 84 (1955). SvD 13/4 1988, 3: 1.
Ssgr: (1, 2) STRATEGI-KUNNIG. kunnig i strategi; särsk. till 2. Krusenstjerna Fatt. 4: 454 (1938).
(2) -SPEL. om sällskapsspel varvid strategiskt tänkande krävs. DN 25/11 1986, s. 68.
(1, 2) -TÄNKANDE, n. tänkande i fråga om strategi(er); särsk. till 2. DN 29/6 1978, s. 10.
Avledn.: STRATEGISK, se d. o.

 

Spalt S 12568 band 31, 1991

Webbansvarig