Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRASSREM stras3~rem2, stundom ~räm2, r. l. f.; best. -mmen; pl. -mmar.
Etymologi
[ssg med REM; förleden av ovisst urspr.]
(i fackspr.) i l. till seldon för ryttare l. för tyngre fordon: över hästens länd gående rem med uppgift att hindra hintertyg l. draglina att åka för långt ner. För at .. hindra öfvertrampningar (av hästarna), äro (drag-)linorna upburne af särskilta remmar (strassremmar). KrigVAT 1839, s. 21. Kulturen 1956, s. 42.

 

Spalt S 12566 band 31, 1991

Webbansvarig