Publicerad 1991   Lämna synpunkter
-STOD ~stω2d, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[-stod är sannol. ombildning av ä. sv. -ståder l. -städer (i ssgn återståder l. återstäder, pl.: restantier; se närmare ÅTERSTOD) gm anslutning till -stod, sbst.1 (i BRANDSTOD); ssgrna INNE-, KVAR-, ÖVERSTOD har bildats sekundärt analogiskt efter ordparet ÅTERSTÅ: ÅTERSTOD]
ss. senare led i ssgrna INNE-, KVAR-, ÅTER-, ÖVER-STOD, betecknande ngt som återstår l. utgör rest o. d.

 

Spalt S 12039 band 31, 1991

Webbansvarig