Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPLEJSA spläj3sa2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[av eng. splice, av lt. l. nl. splitsen, splissen, riva upp, klyva, splitsa (se SPLITSA)]
sjöt. splitsa (ngt; se SPLITSA 2). På fördäck är .. en matros sysselsatt med att ”splejsa” ett öga på en wire. VFl. 1928, s. 132.
Särsk. förb. (mera tillf.): SPLEJSA PÅ10 4. bildl., = splitsa på. Jag splejsade på i mitt glas ideligen. Hufvudstadsbl(A) 1934, nr 346, s. 10.

 

Spalt S 9875 band 29, 1985

Webbansvarig