Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPILL spil4, sbst.3, n. (LPetri Wijgd. C 5 b (1538: trospild) osv.) ((†) f. Girs J3 31 (1627: penningespild), Därs. 38); best. -et.
Ordformer
(spil 1838. spild 1538 (: trospild)1747. spill 1651 (: Hälsz’ och Tijd-spill), 1904 (: gasspill), 1923 osv.)
Etymologi
[fsv. spil, n. (i bet. 1); jfr d. spild, nor. spill; till SPILLA, v.1]
1) (†) motsv. SPILLA, v.1 1, om förstörande av ngt. Schenberg (1739, 1747). — jfr HÄLS-, TRO-SPILL.
2) (motsv. SPILLA, v.1 2 a, 3 (o. 5), om förhållandet att vid hantering av en vara förlust uppkommer gm att en del av varan ej kan utnyttjas utan måste avgå ss. överflödig l. om förhållandet att ngt på sådant sätt (äv. gm att spillas ut) förfares l. går till spillo (ss. avfall o. d.); äv. i fråga om förlust av ngt abstr. (t. ex. tid); vanl. konkret, om den förlorade l. bortgångna l. överblivna kvantiteten; jfr SPILLAGE. Mindre spill genom avsmulade blad och blommor uppstår (vid pressfoderberedning) än vid höberedning. LmUppslB 909 (1923). Av 1 meter tyg av .. (130 cm:s bredd får man) klädsel till 4 stolsitsar, under det man av tyg under 90 cm:s bredd icke får mer än 2 sitsar, men väl en stor mängd spill. HantvB I. 2: 323 (1934). Fru Myrdals (i en diskussion framförda) krav på ”minsta spill med pengar och tid”. SvD(A) 1937, nr 286, s. 12. Ungefär 1/4 av skogens tillväxt har gått som spill i stubbar och grenved m. m. TT 1941, M. s. 125. (Regndropparna) förde med sig spill ur den förgiftade atmosfären. Gyllensten Juv. 9 (1965). — jfr GAS-, MATERIAL-, TID-SPILL. — särsk. a) skogsv. konkret, om avfall uppkommet vid sågning l. kantning av timmer i sågverk o. kantverk (o. bestående av bakar l. ytor o. de vid kantningen uppkomna smala ribborna med bark), ”skräp”. Rehnberg SmålBystämma 117 (i handl. fr. 1838). (Bonden) sätter mig i ”bakhögen” efter vårsågningen för att såga spill. Wassing Dödgr. 41 (1958). b) (i fackspr.) bildl., om förhållandet att resultatet av en beräkning överskrider l. underskrider det tillåtna talområdet i en dator l. dyl. Karlqvist ADBOrdb. 22 (1973). BraBöckLex. (1979).
3) motsv. SPILLA, v.1 2 b, om spillande av (människo)liv; i ssgrna FOLK-SPILD, SJÄLV-SPILL; jfr 4 slutet.
4) (†) motsv. SPILLA, v.1 4: spillande l. (fåfäng) användning l. (onödigt) slöseri; i uttr. göra fåfäng spild på ngt, fåfängt slösa bort l. öda ut ngt. Girs J3 38 (1627). — jfr PENNINGE-SPILL. — särsk. motsv. SPILLA, v.1 4 c α, om utgjutande av blod; i ssgn BLOD-SPILD; jfr 3.
5) motsv. SPILLA, v.1 5, konkret, om ngt utspillt, utspilld vätska o. d. Det grova bordet, fläckat av kaffekopparnas spill och ringar. Olsson 3Hap. 17 (1967). (Hon) gav honom varm soppa och torkade bort spillet när han frånvarande fick det mesta i skägget. Edqvist MannHav. 133 (1967). — jfr VIN-SPILL.
Ssgr, se spilla, v.1 ssgr.

 

Spalt S 9654 band 29, 1984

Webbansvarig