Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPILARE spi3lare2, r. l. m., i bet. 1 m., i bet. 2 r. l. m.; best. -en; pl. =. ((†) pl. best. -arena SthmÄmbB 220 (1533), Johansson Noraskog 2: 190 (cit. fr. 1539)).
Ordformer
(spilare (-ii-, -ere) 1521 osv. spiler 1624. spiller- i ssgr 1541 (: spillers lönn)1549 (: Spiller embethe). spyller 1549)
Etymologi
[fsv. spilare; till SPILA, v.2]
1) (förr) man som yrkesmässigt packade järn l. fisk l. späck i laggade kärl (fat); jfr SPILA, v.2 1. Jacob spilar(e). SthmSkotteb. 3: 171 (1521). Packar(e) til lax, spek, torsk och strømingh och annath t(un)ne godz Ol(of) spilar(e) .. Henrik spil(er)e. SthmÄmbB 215 (1529). Spilarena skola packa speck och spila jern. Därs. 220 (1533). Hildebrand Medelt. 1: 495 (1884; om ä. förh.).
Ssgr (till 1; förr): A: SPILAR-, äv. SPILARE-DRÄNG. medhjälpare åt spilare. KlädkamRSthm 1574 B, s. 89 a.
-GÅNG. i sg. best., om gång (se d. o. III 1 a) där spilare bodde l. arbetade; anträffat bl. ss. namn. Hen(rik) j spil(er)e gongen. SthmSkotteb. 3: 228 (1524).
-HUS. hus där spilare bodde l. arbetade. 2SthmTb. 4: 60 (1570).
-LÖN. (spilare- 15411574. spilars- 1541) VaruhusR 1541 (: spillers lönn).
-ÄMBETE~020.
1) (förr) om spilarnas ämbetsskrå. Skråordn. 321 (1546). Därs. 333 (1574).
2) (†) om spilares yrke. AccisBSthm 1549, s. 111 b.
B (†): SPILARS-LÖN, se A.

 

Spalt S 9652 band 29, 1984

Webbansvarig