Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPILL spil4, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. spill; sannol. ombildning av SPIL, sbst.3, möjl. under påverkan av SPILLER, sbst.1 — Jfr SPEL, sbst.4, SPILL-, SPILLROVA]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) koll.: takspån, spiller (se SPILLER, sbst.1 2); jfr SPIL, sbst.3 d. Allmogen (har) sedan rätt länge tillbaka till taktäckning .. brukat bräder, tegel och spill. Uppl. 2: 324 (1908). — jfr TAK-SPILL.
Ssg (i vissa trakter, bygdemålsfärgat): SPILL-TAK. [sv. dial. spilltak] = spiller-tak; jfr spil-tak. Spill- eller sticktaken. Uppl. 2: 324 (1908).

 

Spalt S 9654 band 29, 1984

Webbansvarig