Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPIL- spi3l~ (spi´lträ Weste; spi`llträ’ Dalin), äv. (i ssgn SPILL-TRÄ, numera mindre br.) SPILL- spil3~, ssgsled1.
Ordformer
(spijl- 1633 (: spijlträ)1686 (: Spijlträn, pl.). spijll- 1685 (: spijllträ, pl.). spil- (-ihl-) 1653 (: spilträän, pl.) osv. spill- 1880 (: spillträ)c. 1900 (: spillträstunna))
Etymologi
[sv. dial. spil-, spill- (i ssgn spil- l. spillträ); ssgsform till SPILA, sbst. (l. SPIL, sbst.3); formen spill- torde bero på kontraktion av stamvokalen framför konsonantkombination]
i ssgr betecknande kärl av stavar l. kimmar (se KIM, sbst.1 1).
Ssgr: SPIL-TRÄ. (numera bl. i skildring av ä. förh.) om laggkärl för (i sht torra) varor av en tunnas rymd, spilträ(d)stunna; äv. ss. måttsord; förr äv. i uttr. litet spilträ, om halvtunna. KamKollP 1: 394 (1633; om måttet). Et spilträ mjöl. Widegren (1788). Porthan BrCalonius 326 (1796: små spilträn). Endast till kärl för torra varor (spilträ) användes sågade stäfver. ArbB 244 (1887). Jansson 82 (1950; för sill). jfr mjöl-spilträ.
Ssgr: spilträs-mått. (†) om måttet (se mått, sbst.4 1 b) spilträ. 2RA 1: 424 (1723).
-tunna. (numera bl. i skildring av ä. förh.) spilträ. En spilträstunna salt. 2RA 1: 431 (1723). Jansson 92 (1950; för lakegods o. potatis).
-TRÄD. (numera bl. i skildring av ä. förh., i ssgn spilträds-tunna) = -trä. HovförtärSthm 1686, s. 274. Mjöl låta .. (Borgåborna) mala i myckenhet, och vid de omkring belägne qvarnar i Spilträd inpacka. BtVLand 2: 54 (1760). Ett Spilträd Ostron. NVexjöBl. 1847, nr 19, s. 4.
Ssg: spilträds-tunna. (-trädes- 1739. -träds- 1733 osv.) (numera bl. i skildring av ä. förh.) spilträ. Det andre Tunnemålet af torra Waror .. är Spilträds-Tunnan, deruti man saltar och säljer Kiött. FörordnMåttVigt 1733, § 5. 2SvUppslB 26: 1280 (1953).

 

Spalt S 9650 band 29, 1984

Webbansvarig