Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIFICE, adv.
Etymologi
[av lat. specifice, adv., till specificus (se SPECIFIK, adj.)]
(†) i detalj l. specificerat; var för sig; jfr SPECIELL 4 c. Huru myket koparmynt på hvar ort ther nedre (i Niedersachsen) finnes, therom skall Salvius specifice advisera H. Excel. medh thet första. AOxenstierna 8: 139 (1633). (Om planeterna) äro af en tätare Materia, än den hwar utaf deras Wirflar bestå .. följer: At Planeterne, om de woro specifice tyngre än Delarne af Vortex, måste ständigt flyga .. bort ifrån Solen uti en Spiral-Linea. Triewald Förel. 2: 31 (1729, 1736). Större delen .. (av alla detaljerade instruktioner) blifwer, om icke specifice, åtminstone essentialiter utmärkt, när Riksens Ständer en gång hafwa anfördt, uti hwad akt, mening och ändamål, Printsarne skola upfostrade warda. PH 6: 3887 (1756). Specifice, (dvs.) stycke för stycke, styckevis. Dalin (1871).

 

Spalt S 9274 band 29, 1983

Webbansvarig