Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIALISK, adj.
Etymologi
[till SPECIAL, adj.; med avs. på bildningssättet jfr IDEALISK]
(†) om karta: special- l. detalj-; motsatt: general-. Vthi GeneralLandkort (som innehålle i sigh ett helt landh eller någre härader, och blefvo dock lijkväl intet större ähn ett af dhe specialiske Landkorten) så kan man vthesluta (osv.). CivInstr. 269 (1643).

 

Spalt S 9264 band 29, 1983

Webbansvarig