Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOUS- 3~, ngn gg 3~ (Östergren (1944; under souschef: so- l. ibl. su-)).
Ordformer
(i sht förr äv. sou-; förr äv. särskrivet l. med bindestreck mellan leden)
Etymologi
[jfr t. o. eng. sous-; av fr. sous-, av sous, av ffr. soz, sous, under, av lat. subtus, nedanför, under, till sub, under (se SUB-). — Jfr SOUTERRAIN]
ss. ssgsförled: som är den andre i tjänsteställning l. rang, vice, under-; jfr SEKUND-.
Ssgr: SOUS-CHEF. [jfr fr. sous-chef] andre l. biträdande l. vice chef (se d. o. I), underchef. Liljecrona RiksdKul. 93 (1840; vid utrikesdepartementet). Överdirektör och souschef i domänstyrelsen. UNT 1919, nr 7215, s. 1. Souschef vid Svenska akademiens ordboksredaktion. SvStatskal. 1937, Bih. s. 111 (befattningen upphörde 1939). (Vid den svenska krigsmakten) finns (det) .. souschef vid försvarsstaben. .. Souschef finns också vid södra .. och östra .. militärbefälsstaberna. Dessa souschefer är stabschefernas ersättare vid de angivna staberna. SAOBArkSakkSvar (1978). Anm. På angiven plats i nedan anförda källor förekommer det rent franska (o. numera obrukliga) uttr. souschef de bureau, souschef vid militär expedition (se d. o. 3). General-Stabs-Expeditionen .. (:) Sous Chef de Bureau (:) Hr A. C. von Platen. Hofcal. 1816, s. 91. År 1815 anställdes .. (A. C. v. Platen) vid General-Adjutants-Expedition för Arméen, såsom Sous-Chef de Bureau. KrigVAH 1842, s. 326.
Ssgr: souschefs-befattning. Östergren (1943).
-lön. SAOL (1950).
-plats. Östergren (1943).
-DIREKTÖR. [jfr fr. sous-directeur] (föga br.) vice l. biträdande direktör, direktörsassistent. NFMånKr. 1938, s. 742 (vid Pasteurinstitutet).
-LÖJTNANT. [jfr eng. o. fr. sous-lieutnant] (om utländska, i sht franska förh.) underlöjtnant, sekundlöjtnant. KrigVAT 1836, s. 322 (vid franska armén).
-PREFEKT. [jfr eng. sous-prefect, fr. sous-préfet] (om utländska, i sht franska förh.) vice prefekt (se d. o. 2 a), underprefekt. TSvLärov. 1950, s. 419 (i Thiers).

 

Spalt S 9021 band 29, 1982

Webbansvarig