Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOROPTIMIST sorop1timis4t, f.; best. -en; pl. -er
Etymologi
[jfr eng. soroptimist; till lat. soror optima, bästa syster, av soror, syster (se SORORAT), o. f. sg. av optimus, bäst (se OPTIMUM)]
medlem av det år 1921 grundade Soroptimisternas världsförbund, som har till uppgift att skapa personliga kontakter mellan kvinnor av olika yrken o. nationaliteter för att bidra till ökad internationell kontakt o. förståelse. SvD(A) 1959, nr 240, s. 14. SmålP 1972, nr 88, s. 15.
Ssgr: SOROPTIMIST-KLUBB. jfr klubb, sbst.2 1. SvD(A) 1959, nr 240, s. 14.

 

Spalt S 8950 band 29, 1982

Webbansvarig