Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SORORAT sor1ora4t, n.; best. -et.
Etymologi
[jfr t. o. fr. sororat, eng. sororate; till lat. soror, syster (se SYSTER). — Jfr SOROPTIMIST]
kulturhist. om ett hos vissa folk förekommande bruk att en man (sedan hans hustru visat sig ofruktsam l. avlidit) gifter sig med sin hustrus syster. Nilsson PrimKult. 129 (1923). Ymer 1949, s. 147.

 

Spalt S 8951 band 29, 1982

Webbansvarig