Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SORL, sbst.2, n. (ESchröderheim (1793) i MoB 6: 74, Weste FörslSAOB (c. 1817)).
Etymologi
[sannol. ombildning av SOLL, sbst.4, med anslutning till SORL, sbst.1 (i bet. a)]
(†) = SOLL, sbst.4; i uttr. samla sorl, samka l. samla l. stämma sorl på ngn l. samla sorl mot ngn l. ngt l. samka sorl kring ngt l. samka l. samla sorl över ngn l. samla sorl omkring sig l. ha en sorl på ngn, (arbeta för att) åstadkomma en samlad o. fientlig opinion (mot ngn resp. sig l. ngt), (söka) hetsa upp stämningen (mot ngn osv.) o. d. Alla ihopa (de övriga studenterna) war Lundius emoot .. (varför han säger): Haa I en conspiration eller sorl på mig? ConsAcAboP 6: 597 (1690). Serenius Oo 2 a (1757: stemma). Wist folk .. ha samkat sorl kring Klostret. Kexél Tidsfördr. 2: 48 (1776). Karlen sprang, ropande på hjälp, till västra hvalfvet, där understallmästaren Schulz .. stod och, då karlen ville samla sorl, .. befordrade hans fasttagande och införande i högvakten. JChvSchoting (1838) i För hundra år sen 1: 24. För öfrigt är det ej utan att man samkat sorl på mig i de högre kretsarna. Geijer Brev 305 (1838). (Utgivarens av Aftonbladet) spel, att bearbeta opinionen, samla sorl mot de båda Canzlererne (osv.). SvLittFT 1838, sp. 629. Wingård Minn. 5: 175 (1847; omkring mig). Mot den tillämnade flickskolan i Helsingborg ha fiender sökt samla sorl genom allehanda ryktens utspridande. AnderssonBrevväxl. 2: 59 (1847). Hellberg Samtida 1: 106 (1870: samka sorl öfver regeringen och konungen). Schulthess (1885: samla sorl på ngn). — särsk. i utvidgad anv., med bet. närmare ansluten till SORL, sbst.1, i uttr. samka l. samla sorl, åstadkomma l. väcka sorl (se SORL, sbst.1 a) l. oljud l. ställa till bråk o. d. Samka sorl, (dvs.) upväcka gräl. Holmberg 2: 219 (1795). Samla sorl, gräl, (dvs.) uppväcka oljud, slagsmål. Weste FörslSAOB 29 (c. 1815). Gå er väg, och samla intet sorl på gatan. Därs. 500 (c. 1817). Strindberg SvÖ 1: 215 (1882: samka).

 

Spalt S 8946 band 29, 1982

Webbansvarig