Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOREDIE sore4die, äv. sωr-, r. l. m., l. SOREDIUM sore4dium, äv. sωr-, n.; best. -ien resp. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[jfr t. soredien, pl., eng. soredium, fr. sorédie, sorédion; av nylat. soredium, till gr. σωρός, hög, hop, möjl. samhörigt med σῶμα, kropp (se SOMA, sbst.1). — Jfr SORAL, SORIT]
bot. hos vissa lavar: fortplantningsorgan bestående av alger omspunna av svamphyfer; i sht i pl. Areschoug LbBot. 394 (1863). VäxtLiv 5: 252 (1940).
Ssgr (bot.): SOREDIE-ALSTRANDE, p. adj. som alstrar soredier. VäxtLiv 2: 226 (1934).
-BILDNING. särsk. abstr.: bildning av soredier. VäxtLiv 2: 226 (1934).

 

Spalt S 8903 band 29, 1982

Webbansvarig