Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SORBONNARD sor1bona4rd l. med mer l. mindre genuint franskt uttal; m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. sorbonnard, till namnet SORBONNE, namn på (del av) universitetet i Paris]
(mera tillf.) sorbonnist. Johnson DrömRosEld 359 (1949; i pl. best., om lärda män).

 

Spalt S 8901 band 29, 1982

Webbansvarig