Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOPP sop4, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(sopp (såpp) 1587 osv. supp 17551872. söpp 1970 (från Ydre))
Etymologi
[fsv. sopper, sv. dial. sopp, supp, söpp (med grumligt ö-ljud); jfr d. dial. sop, nor. sopp, fvn. soppr, boll, etymologiskt identiskt med SVAMP l. SUMP (i båda fallen med assimilation av -mp- till -pp-); jfr Moberg Nasalass. 68 ff (1944). — Jfr SOPPON]
(större, på marken, stundom äv. på träd växande) svamp; utom i vissa trakter, bygdemålsfärgat, numera nästan bl. (i sht ss. senare led i ssgr) inskränktare, om rörsvamp tillhörande familjen Boletaceæ, rörsopp (vanl. om svamp tillhörande släktet Boletus Lin.). Swampar och sopp af allehande slag. Lindestolpe Matk. 51 (1714). (Uttrarna håller fast födan) med framfötterna, såsom Ekorn Såppen och tallkotten. Broman Glys. 3: 572 (c. 1740). Botanisterne urskilja (bland björksvamparna) Björk-tickan, som äfwen kallas Supp, Såpp, Kjuka .. Hwit-tickan .. Brun-tickan. Fischerström 2: 31 (1780). Sopp .. (dvs.) rörsopp. LoW (1889). Hos oss ätes .. (svamp) i regel ej av lantbefolkningen, vilken anser svampen eller ”soppen” som koföda och ej lämplig för människor. Bolin VFöda 305 (1934). Svamptiden kommer och korna blir som besatta och skenar allt land över efter ”soppen”. TurÅ 1949, s. 274. — jfr BITTER-, BJÖRK-, FLUGE-, FNÖSK-, KASTANJ-, KO-, KORK-, LÄRK-, MJÖLK-, PEPPAR-, RING-, RÖR-, SMÖR-, STEN-, STRÄV-, VARG-, VÅRT-, ÄTTIKS-, ÖR-SOPP m. fl. o. FESSOPP. — särsk. [i formen supp] (†) i speciellare anv., om (svamp tillhörande) det i ä. systematik förekommande svampsläktet Agaricus Lin. Weste 2: 1048 (1807). Dalin 2: 487 (1854).
Anm. Det är ovisst om sopp i nedanstående språkprov betyder: (illaluktande) svamp l. är = SOP, sbst.1, l. om ordet möjl. hör samman med nor. dial. supp, dovt slag [samhörigt med nor. dial. suppa, slå med dova smällar]. Oluff Pederszon i Ulfnääs, Anklagade Nils Perszon .. att haffuer skiäldt sigh och sin granne Peder Olszon för löngnarer, der til sagdt sigh willia läggia en Sopp på hans Näsa. GävlebgRevDomb. 21: 607 b (1673; från Ångermanl.).
Ssgr: SOPP-BOLL. (förr) av björkticka (se d. o. 1) bestående boll; jfr björk-sopp 1. Tillhagen (o. Dencker) SvFolklek. 1: 233 (1949).
-GALEN. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om ko: galen (se d. o. 4) efter (ko)sopp. Östergren (1943).
-LAV. (†) laven Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., som ansetts vara svampliknande. Liljeblad Fl. 418 (1798). Acharius Lich. 82 (1798).
-RÅM. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om ko(r)s råmande efter (ko)sopp. Martinson VägUt 9 (1936).

 

Spalt S 8890 band 29, 1982

Webbansvarig