Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SODOMIT 1dωmi4t l. sωd1-, l. -om-, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(sodomet- 1773 (: sodometeri). sodomit 1541 (: Sodomitiske, pl.) osv.)
Etymologi
[jfr t. sodomit, eng. o. fr. sodomite, senlat. Sodomita, gr. Σοδομίτης; till SODOM]
invånare i Sodom; i pl. äv. utan hänsyn till kön. I (dvs. konung Magnus Eriksson) leffue som en Sodomijt, / Til bättringh wändes ringa flijt. Messenius Blanck. 50 (1614); jfr b. Phrygius HimLif. 94 (1615). Om the Sodomiter är bekant, at eld af himmelen förtärde them. Swedberg Casa 568 (1723). — särsk. oeg. l. bildl.
a) motsv. SODOM a, om invånare i syndig stad. Jag har .. varit kallad till Stockholm i vår; men som jag sjelf bor i Gomorra, tyckte jag det ej lönte mödan att resa till Sodom. Helsa emedlertid de Sodomiter som ännu ej glömt bort mig. Tegnér Brev 8: 236 (1838).
b) person som ägnar sig åt sodomi. (Påven Alexander V) hölt myckit aff Cardinalen Balthazar, som war en Sodomit och Weekling. Schroderus Os. 2: 773 (1635). Krusenstjerna Pahlen 4: 139 (1933).
Ssgr: SODOMIT-HEM. särsk. oeg., om hem där man ägnar sig åt sodomi (jfr sodomit b). Strindberg Brev 9: 224 (1893).
-MENAGE. (†) oeg., om hushåll där man ägnar sig åt sodomi; jfr sodomit b. Strindberg Brev 8: 309 (1891).
Avledn.: SODOMITERI10104 l. 010—, n. (förr äv. -erie, -erii, -erij) [jfr t. sodomiterei, eng. sodomitry, ffr. sodomiterie] till b: sodomi. (Turkarna) affskiär .. (fångna ynglingar) all deras manlige Redskap, icke utan största LifsFara. Komma de sig före effter så stor Smärtsa, blifwa de miszbrukade till Sodomiteri. Dryselius Måne 508 (1694). En af Soldaterne .. (skall ha) begådt Sodomiterij med en häst. Lindestolpe Frans. 20 (1713). ÅbSvUndH 23: 110 (1928).
SODOMITISK, adj. (-esch 1601. -esk 1611. -isch 1631. -isk 1541 osv.) [jfr t. sodomitisch, eng. sodomitic, fr. sodomitique, lat. Sodomiticus, gr. Σοδομιτικός] som härrör från l. har samband med l. erinrar om l. kännetecknar Sodom l. sodomiterna(s); numera företrädesvis i c; jfr sodomsk. Hörer Herrans ord j Sodomitiske Förstar. Jes. 1: 10 (Bib. 1541; Bib. 1917: Sodomsfurstar). (Ungdomens) större eftergivenhet för tidens och modets krav (betraktas) av de äldre (på den halländska landsbygden) .. som utslag av ett sodomitiskt sedefördärv. TurÅ 1933, s. 18. särsk.
a) (numera bl. tillf.) i uttr. sodomitiskt äpple, sodomsäpple; äv. oeg. l. bildl. PJAngermannus Tröstskr. B 4 b (1622). Spel-helvetena i Homburg och Baden Baden .. äro riktiga Sodomitiska äplen, glänsande utantill, Aska innantill. Bremer Brev 4: 216 (1862).
b) (†) om berggrund: vulkanisk; jfr sodom a. Aachen står gissningsvis på en Sodomitisk grund. Unge Dal. 424 (1831; uppl. 1829: Sodomisk).
c) som utgör l. har samband med l. kännetecknas av sodomi; särsk. dels: homosexuell, dels: som utgör l. har samband med l. kännetecknas av tidelag (förr äv. i uttr. sodomitiskt tidelag, tidelag). Lagförsl. 113 (c. 1609). Johannes .. medh hwilken Biskopen (i Tours) .. bedreeff Sodomitisk Otucht, bleff fördenskull nämd Flora. Schroderus Os. 2: 596 (1635). Sodomitiskt tidelagh. Emporagrius Cat. E 8 b (1669). IllSvOrdb. (1955).
Avledn.: sodomitiska, f. kvinnlig invånare i Sodom. Weste FörslSAOB (c. 1817).

 

Spalt S 8570 band 28, 1981

Webbansvarig