Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNUBB snub4, sbst.1, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
(numera föga br.) tillrättavisning l. skrapa o. d. I trots af denna vänlighet (mot Grekland i en tidningsartikel) får Grekland sig .. en snubb längre ned i artikeln. SDS 1897, nr 90, s. 1.

 

Spalt S 8198 band 28, 1980

Webbansvarig