Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNOTA, v.
Etymologi
[sv. dial. (Västergötl., Östergötl.) snota sig, skynda sig; jfr nor. dial. snot, raskhet, duktighet; till (stammen i) SNO, v.1]
(†) skynda sig. Schultze Ordb. 4666 (c. 1755).

 

Spalt S 8195 band 28, 1980

Webbansvarig