Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNICKSNACK snik3~snak2, äv. 4~1, l. (ss. svar på yttrande o. d.)4 4, äv. SNICKESNACK snik1esnak4 l. snik3e~snak2, n.; best. -et.
Ordformer
(stundom skrivet med bindestreck mellan lederna, äv. särskrivet, med l. utan komma mellan lederna; snick(-) 1729 osv. snicke(-) 1973 osv.)
Etymologi
[liksom d. sniksnak sannol. av lt. snikksnakk l. t. schnickschnack; av SNACK o. en därtill bildad sekundär avljudsform snick; med avs. på bildningssättet jfr FICKFACK, KRIFSKRAFS, PICKPACK, VIRRVARR. — Jfr SNICK OCH SNACK]
(vard.) tomt l. löst nonsensartat tal l. prat, struntprat; särsk. närmande sig interjektionell anv., ss. avvisande kommentar till l. svar på yttrande o. d.: (sånt) prat, nonsens, sliddersladder. Lagerström PolKannstöp. 76 (1729). Kom inte med ditt snicksnack, barn, när männer tala allvar! Carlén Rosen 554 (1842). Snicksnack! Den där (kärleks-)historien blef det slut på redan i fjol. Cavallin Kipling Gadsby 35 (1897). Detta evigt enahanda småprat systrarna emellan — snick-snacket som gamle fursten brukade kalla det. Agrell Tolstoj Kar. 2: 326 (1925). Landsfogden viftade bort .. (det svar han fick) med ett otåligt: — Snicksnack! Lange InteMord 139 (1951). Det här (med människors oro över de stigande skatterna) är allvarliga saker, och de kan inte avfärdas med snicke-snack om skattekverulans. SmålP 1973, nr 175, s. 4.
Avledn.: SNICKSNACKA, v. [sv. dial. snicksnacka; jfr d. snik-snakke. — Jfr snicksnackeri] (vard., numera bl. tillf.) pladdra l. prata strunt l. nonsens o. d.; särsk. i p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv.: som pladdrar osv. (äv. i utvidgad anv., om sammankomst o. d.: som kännetecknas av pladder l. struntprat o. d.). Wallenberg (SVS) 1: 266 (1771; i p. pr., om sammankomst). (Giftasvuxna flickor) äro redan til större delen fördärfvade af romaner, gamla mostrar och snick-snackande galanter. Därs. 293. Styrmännen hade icke litet arbete att få sina befallningar verkstälda af .. (båtens) besättning (som inte förstod deras språk). Det var ett halloande, pekande, gestikulerande och snicksnackande utan ända. Eneroth Skans. 182 (1883).
SNICKSNACKERI. [jfr d. sniksnakkeri; möjl. delvis till snicksnacka] (†) snicksnack. Nu orckar jag intet längre höra ditt biäbb och ditt snicksnackeri. Modée FruR 67 (1738).

 

Spalt S 8088 band 28, 1980

Webbansvarig