Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PICKPACK pik3~pak2, äv. 4~1, n.
Ordformer
(pick- 1874. pijk- 1598)
Etymologi
[sv. dial. pickpack, skräp; jfr d. pikpak, nor. pikkpakk, lt. pickpack, pick och pack; av PACK, sbst.1 2, o. en därtill bildad sekundär avljudsform pick; med avs. på bildningssättet jfr KRIMSKRAMS, MISCHMASCH, VIRRVARR m. fl. — Jfr PICK OCH PACK]
(numera mindre br.) pick och pack. (Han har) hemligen om Nattetijdh stoled sigh (bort) medh altt sett pijkpack. HSH 32: 81 (1598). ArkNorrlHembygdsf. 1924—25, s. 115 (1874).

 

Spalt P 794 band 20, 1953

Webbansvarig