Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMUGGEL smug4el, n.; best. smugglet.
Ordformer
(smug- i ssg 1860 (: smugelbåt). smugg- 1842 (: smuggelhandel) osv.)
Etymologi
[jfr lt. smuggel, t. schmuggel, smuggel; vbalsbst. till SMUGGLA]
1) motsv. SMUGGLA 1: smuggling, smuggleri. Nisbeth (1870). Femton på finnbåt åtalas för smuggel. DN(B) 1946, nr 98, s. 3.
2) motsv. SMUGGLA 2: smussel, ”fiffel” o. d. Politiskt smuggel och dubbelspel. Forssell i 3SAH 3: 400 (1888). FinT 1896, 2: 160.
3) (vard.) elliptiskt för: smuggelgods (särsk. smuggelsprit). Vid draggning i skärgården hittades 650 liter ”smuggel”. SvD(A) 1933, nr 265, s. 5. Fogelström Vakna 9 (1949).
Ssgr (i allm. till 1. Anm. Nedanstående ssgr kan äv. hänföras till smuggla): SMUGGEL-AFFÄR. smugglingsaffär. Sjöberg Horn Trad. 127 (1928).
-BROTT. smugglingsbrott. BtRiksdP 1948, 6: nr 153, s. 79.
-BRÄNNVIN. jfr -sprit. Rig 1958, s. 42.
-BÅT. båt använd l. avsedd för smuggling. Carlén Köpm. 2: 412 (1860).
-FARTYG~02 l. ~20. jfr -båt. Landquist Fröding 256 (1916).
-FOND. under åren 1923—1950 hos generaltullstyrelsen befintlig fond (se fond, sbst.1 II 2) åvägabragt bl. a. gm influtna andelar av böter för smuggelbrott. BtRiksdP 1948, 6: nr 153, s. 78. SvJuristT 1949, s. 537.
-FÖRSÖK. smugglingsförsök. SvD(A) 1939, nr 83, s. 5.
-GODS. om gods som smuggla(t)s in ngnstädes; smugglat gods. MinnSvNH 11: 248 (1872).
(3) -GÖMMARE. person som gömmer smuggelgods hos sig. Carlén Köpm. 2: 166 (1860).
(1, 3) -HANDEL. handel med smuggelgods l. bestående i smuggling. Carlén Rosen 260 (1842).
(1, 3) -HANDLARE. jfr -handel. SDS 1897, nr 522, s. 2.
-HANTERING. hantering (se d. o. II) bestående i smuggling, smuggling, smuggel. Malm Roberts Arund. 123 (1939).
-JAGARE. tulljagare använd l. avsedd för jakt på smugglare. SvD(A) 1920, nr 246 A, s. 4.
(3) -KAP. (mera tillf.) abstr. o. konkret: kap (se kap, sbst.2 2 a) bestående i (tagande av) smuggelgods. SvD(A) 1920, nr 253, s. 7.
(3) -KÄRL. (vard.) kärl för smuggelsprit. UNT 1932, nr 11117, s. 3.
(1, 3) -LAGER. om lager (se lager, sbst.3 2) hopbragt gm smuggling l. avsett för smuggling l. om lager av smuggelgods. SvD(A) 1934, nr 97, s. 6.
-LAGSTIFTNING~020. lagstiftning mot smuggling. BtRiksdP 1949, IX. 1: nr 37, s. 9.
-LIGA. liga (se d. o. II 4) som sysslar med smuggling. SAOL (1950).
-LIV. liv (se d. o. I 5 b) bestående l. kännetecknat av smuggling. Bååth-Holmberg Spillr. 231 (1894).
-MÅL. mål (se mål, sbst.2 1) rörande smuggling. Östergren (cit. fr. 1922).
(3) -PARTI. parti (se d. o. 3 a) av smuggelvaror. Högberg Frib. 324 (1910).
-SKEPP. jfr -båt. Mörne Katz VitMän 75 (1928).
-SPRIT. om sprit som smuggla(t)s in ngnstädes, smugglad sprit; jfr smuggel 3. SvD(A) 1928, nr 1, s. 5.
-TOBAK. jfr -gods. Cederschiöld Maghreb 41 (1918).
-TRAFIK. jfr -hantering. Engström Bouppt. 51 (1930).
-VARA. [jfr t. schmuggelware] jfr -gods. Renner Lilius FolkFilipp. 119 (1934).
-VÄG.
1) till 1: väg på vilken smuggelgods transporteras; vanl. abstrakt(are), om sätt l. medel för smuggling l. om förhållandet att man smugglar (särsk. i uttr. på smuggelväg, gm smuggling). Wengelin GMinn. 85 (1893: ). DN 1967, nr 177, s. 2.
2) (numera föga br.) till 2: väg l. sätt som ”fusk” l. ”fiffel” äger rum på. AB 1897, nr 33, s. 3 (i fråga om examensskrivning).
-VÄSEN l. -VÄSENDE. jfr -hantering. Almquist VärldH 9: 269 (1934).

 

Spalt S 7613 band 28, 1979

Webbansvarig