Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMORLÄDER smω3r~lä2der, förr äv. SMORDLÄDER l. SMORTLÄDER, n.; best. -dret.
Ordformer
(smohl- 1659. smor- 1686 osv. smord- (-dh-) 16591837. smort- (-oo-, -dt-) 17101826; se för övr. LÄDER)
Etymologi
[formen smord- bildad till uttr. smort läder (se SMÖRJA, v.) på samma sätt som ssgr som hård-bly till hårt bly, hård-gummi till hårt gummi, där förledens adjektiviska ord har grundform äv. då senare leden är ett sbst. i n.; formen smor- har uppstått ur smord- gm uttalsförenkling. — Jfr SMOR-]
(i sht förr; jfr dock slutet) med fett insmort läder; i sht: av ko- l. kvighud framställt o. med fett (särsk. en blandning av tran o. sälfett) insmort (ofta svärtat l. färgat) läder (i sht med narvsidan utåt o. använt till ovanläder på grövre skodon, särsk. militärskodon); jfr PLATT-, SPORT-, VAX-LÄDER. PH 1: 777 (1729; i varbalja). Hudar af oxar, kor och hästar garfwas till sulläder eller till smorläder, som färgas swart på ena sidan med jernvitriol. Berlin Lrb. 141 (1852). Jämtlands fältjägareregemente infordrar anbud på .. 10 kg. smorläder. SvLädSkoind. 1910, s. 1. Ett par stövlar av ekebarksgarvad oxhud, av bästa smorläder. Moberg Utvandr. 250 (1949). — särsk. (vard.) bildl., om ”smort munläder”. Motorn går som smorlädret på en portugis. Victorin Örnung. 37 (1932). IllSvOrdb. (1955).
Ssgr (i sht förr): SMORLÄDERS-, äv. SMORLÄDER-AVFALL~02 l. ~20. avfall erhållet vid framställning l. bearbetning av smorläder. TLev. 1907, nr 39, s. 2.
-BUK. garv. jfr buk 1 a slutet. PrislCFNordströmSthm 1939, s. 5.
-HUD. till smorläder beredd l. avsedd hud (se hud, sbst.1 2); ngn gg äv. om hud (se hud, sbst.1 1) påminnande om smorläder. Weste FörslSAOB (c. 1815). Svartingarna äro .. pittoreska … Nakna skelettmagra eller säckfeta kroppar med smorlädershud, höftband av kaorisnäckor, .. pärlband. Asplund Or. 170 (1934).
-KAPPA. (-läder-) (†) ”kappa” (se kappa, sbst.1 2 a ζ α’) av smorläder på pistolhölster. LMil. 1: 324 (1683).
-KIPS. garv. jfr kips 2 o. -hud. SvLädSkoind. 1910, s. 6.
-KÄNGA. jfr -sko. Ahlman SvårSt. 23 (1915).
-REM. PH 6: 3961 (1756: Smordtläders Rem).
-SCHABRAK. (förr) jfr schabrak 1. Stenbock (o. Oxenstierna) Brefv. 1: 165 (1701).
-SKO. sko med ovanläder av smorläder; jfr -känga, -stövel. BoupptSthm 15/2 1659 (: Smohlläderskoor, pl.).
-SPALT. garv. till smorläder berett spaltläder. PrislCFNordströmSthm 1939, s. 72.
-STÖVEL. jfr -sko. Ett par SmordhLädorstyflor. BoupptSthm 7/6 1659.
-TÄCKE. (-läder-) (†) täcke (för övertäckning av ngt) av smorläder. HovförtärSthm 1681 B, s. 151.

 

Spalt S 7609 band 28, 1979

Webbansvarig