Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMOCKFULL smok3~ful2, äv. (vid emfatiskt uttal) 4 4, adj. -are. adv. -T. (äv. skrivet i två ord)
Etymologi
(vard.) proppfull; äv. bildl.; jfr KLICK-FULL, SMACKFULL, SMICKFULL, SMÄCK-FULL. Öfver oss hade vi himlen, alldeles smockfull af stjernor. Geete Clemens Huckl. 135 (1885). Salen var smockfull av folk. Koch GudVV 2: 368 (1916). Mike (var) just i färd med att ljuga en gammal vithårig amerikansk gentleman smockfull med sina fantastiska sjöäventyr. Nilsson Bar. 96 (1934). Större delen av nuvarande Athenaeum (på Akademiska föreningen i Lund) användes (tidigare) till matsal; särskilt på lördagskvällarna var där smock fullt av studenter. LundagKron. 3: 180 (1955). särsk. i utvidgad anv., i fråga om berusning: ”stupfull”, ”asfull”. Engström Gubb. 6: 157 (1923).

 

Spalt S 7604 band 28, 1979

Webbansvarig