Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMAKLIGA, adv., se smaklig, adj.

 

Spalt S 7440 band 28, 1979

Webbansvarig