Publicerad 1974   Lämna synpunkter
SKVOLL, r. l. m.?; best. -en.
Ordformer
(sqw-)
Etymologi
[möjl. etymologiskt identiskt med SKVALL, sbst.2; jfr äv. sv. dial. svall, om de yttre, nybildade ringarna av veden på ett träd]
(†) om de yttre ringarna av ett träds vedlager (i motsats till kärnveden). På alt trä som fälles til groft timber och wirke .. måste barken och sqwollen afhuggas strax, förän det lägges bort at förwaras ock seg-torkas, .. ty eljest sättia sig strax maskar emellan barken och Sqwollen. Rosensten Skog. 35 (1737).

 

Spalt S 5432 band 27, 1974

Webbansvarig