Publicerad 1974   Lämna synpunkter
SKRÖVA, r. l. f.
Etymologi
[sannol. till sv. dial. skröva, skrymma, ta stort utrymme; jfr nor. dial. skrøyva, sätta upp ngt högt så att det ser stort ut; möjl. i avljudsförh. till SKRUV, sbst.2]
(†) ss. benämning på maträtt tillagad av mjölk o. löpe o. avsedd att ätas till gröt. Sedan (löpe tillsatts mjölk från gallko o. ställts ut till frysning o. därefter tinats upp) .. blifwer den samma kärnat, liksom annat smör. .. (Därigm) blifwer miölken så utpösat och mosat, at man af 2 kannor bekommer wäl 5 och 6 igen. Denna .. miölk, skröfwa kallad, brukas (osv.). Hagström Jemtl. 94 (1751; från Jämtl.). Swenska Landtmannen förstår bättre än någon annan, at af mjölk tillaga goda och födande rätter: såsom Lång- eller Tätmjölk, Gryn-ost, Skröfwa. Fischerström 2: 491 (1780).

 

Spalt S 5219 band 27, 1974

Webbansvarig