Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRUTINIUM skruti4nium, äv. 0302, n.; best. -iet, i best. anv. äv. utan slutart.; pl. -ier; äv. (föga br.) SKRUTIN skruti4n l. med mer l. mindre genuint franskt uttal, n.
Ordformer
(äv. scr-. -in 1923. -inium 1795 osv.)
Etymologi
[jfr t. skrutinium; av lat. scrutinium, avledn. av scrutari (se SKRUTERA), resp. av fr. scrutin, av ffr. escrutin, av lat. scrutinium (se ovan). — Jfr SKRUTINERA]
1) (numera föga br.) (noggrann) granskning (se GRANSKA 1) l. undersökning l. bedömning o. d. JALindblom (1795) i BrinkmArch. 2: 407.
2) gm omröstning förrättat val; särsk. i fråga om biskops- l. påveval inom den romersk-katolska kyrkan: val gm sluten omröstning varvid (vanl. tre) därtill utsedda personer (skrutatorer) inom valförsamlingen insamla, granska o. sammanräkna valsedlarna. Rademine Archenholtz Sixtus 78 (1807). Nils Johansson (Jönsson) .. waldes (till ärkebiskop i Lund år 1361) genom såkalladt scrutinium. Reuterdahl SKH II. 2: 352 (1850). Påvevalet kan ske .. (bl. a.) genom omröstning, skrutin, det vanligaste. Lagergren Minn. 2: 331 (1923). 2SvUppslB (1953; äv. om val gm omröstning).
3) (utom i skildring av ä. förh. numera i sht i fråga om förh. i Finl.) (sammanträde för) undersökning l. prövning angående kompetens o. skicklighet, som av (en l.) flera personer (vanl. ett kollegium) hålles för att utröna ngns lämplighet till ett ämbete l. som följer på förhören i en examen för att avgöra godkännande o. betyg; i fråga om ä. förh. i Sv. vanl. om sådant sammanträde osv. hållet av skolkollegium o. censorer (m. fl.) vid studentexamen l. realexamen; äv. bildl. SPF 1828, s. 426 (om sammanträde hållet före kandidatexamen vid Helsingfors’ universitet). Finnes wid .. wederbörligt scrutinium (över tentamina till pastoralexamen), att sökanden wisat fullgod skicklighet i allt hwad en kyrkoherde owilkorligen åligger, bör (osv.). Därs. 1851, s. 65. Cygnæus 2: 353 (1863; bildl.). Skrutiniet (efter realskoleexamen) brukar dra ut till 1/2 5-tiden. Östergren (cit. fr. 1927). Henning GbgMinn. 1: 362 (1950; i fråga om studentexamen år 1928).
4) (i skildring av ä. förh.) prövning (se d. o. 2, 3) l. liturgisk handling avseende att utröna om katekumen l. person som skulle döpas var värdig o. beredd att gm dopet upptagas i kyrkan; i pl. äv. sammanfattande, om de liturgiska handlingar som föregingo dopet. Gynther ConvHlex. (1848; i fråga om förh. under den första kristna tiden). Hellerström Liturg. 164 (1932).

 

Spalt S 5034 band 26, 1973

Webbansvarig