Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRUTEL, sbst.
Ordformer
(scrutel)
Etymologi
[till SKRUTERA, sannol. efter mönster av rimordet TUTEL]
(†) förmynderskap l. överinseende l. dyl. RARP 2: 14 (1633).

 

Spalt S 5033 band 26, 1973

Webbansvarig