Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRID skri4d, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[sv. dial. skri, skritt, skrid, fart; till SKRIDA. — Jfr SKRED, sbst., SKRITT]
1) (mera tillf.) om steg som ngn tar vid skridande gång; jfr SKRED, sbst. 4, SKRITT 1. Nu kommer prästen med taktfasta värdiga skrid genom korridoren. Hammenhög Torken 155 (1951).
2) (numera föga br.) skritt (se d. o. 4). Rottneros (slåtter-)maskiner profvas .. med en hastighet motsvarande 90 meter i minuten, då hästar i skrid vanligen gå 50, högst 60 meter .. i minuten. ÖgCorr. 1892, nr 101, s. 4.

 

Spalt S 4801 band 26, 1973

Webbansvarig