Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRIBLERISK, adj.
Etymologi
[till SKRIBLER (o. SKRIBLERA l. SKRIBLERI)]
(†) som har avseende på ”skribler(er)” l. skriveri. Midt ibland Tryckfrihetens sjelfswåldigaste utbrott uppwexer wanligen en .. fiende deraf, som .. hotar att snart bli en gräselig Jätte, i stånd att under sin hand nerplatta alla utbrott af skriblerisk oregerlighet. Det är Indignationen. JournLTh. 1811, s. 375.

 

Spalt S 4800 band 26, 1973

Webbansvarig