Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRIBLA skri3bla2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE; -ARE (Björkman (1889)).
Etymologi
[jfr d. skrible; av t. skrib(b)eln (av fht. scribilōn, ofta skriva o. d.) l. möjl. eng. scribble; ytterst sannol. av lat. scribillare i conscribillare, nedklottra, fullklottra (jfr nylat. scribillare, klottra (ned) o. d.), dimin.-bildning till scribere (se SKRIVA, v.). — Jfr SKRIBLER, SKRIBLERA]
(numera föga br.) = SKRIBLERA. Schulthess (1885). LoW (1889); jfr SoS 1915, s. 68, 82.

 

Spalt S 4799 band 26, 1973

Webbansvarig