Publicerad 1972   Lämna synpunkter
SKOTTAL, sbst.2, n.; best. -et; pl. = (Weste FörslSAOB (c. 1815)).
Etymologi
[ombildning av skatt-tal (se SKATTE-TAL) gm anslutning till förleden i SKOTT-DAG, SKOTT-MÅNAD, SKOTT-VECKA o. SKOTT-ÅR]
(†) indiktionstal, skattetal (se d. o. 1); äv.: indiktionscykel, skattetalscykel. Nordforss (1805). Skott-tal .. (dvs.) En period af 15 år efter Julianska kalendern. Weste FörslSAOB (c. 1815). Schulthess (1885).
Ssg: SKOTTALS-CIRKEL. (†) indiktionscykel, skattetalscykel. Holmberg 1: 1075 (1795). Schulthess (1885).

 

Spalt S 4709 band 26, 1972

Webbansvarig