Publicerad 1971   Lämna synpunkter
SKJUTSRESA ʃut3s~re2sa, äv. (vard.) ʃus3~, r. l. f.; best. -an; pl. -or (BtHforsH 1: 17 (c. 1565) osv.) ((†) -er G1R 14: 345 (1542), PrivSvStäd. 4: 29 (1593)).
Ordformer
(skiudz- (skywdtz-) 15431575. skius- c. 1565. skjuss- (skiuss-) 16141726. skjuts- (siutz-, siwtz-, skiut(t)z-) 1542 osv.)
Etymologi
[fsv. skiutsresa, skiutresa; förleden är skiut, skjutshäst (se SKJUT, sbst.1), men har numera anslutits till SKJUTS o. SKJUTSA, v.1; senare leden är RESA, sbst.]
skjutsfärd; nästan bl. (om ä. förh.) i fråga om skjutsväsendet. The skiutzreser och annen tienste som oss och Cronan bör och tilgodo kommer, skal finnas genom .. (privilegier för Viborg) stadfestes och icke (ss. det påståtts) aflegges. G1R 14: 345 (1542). Om (järnvägarnas nytta) .. hade kanske mången riksdagsman redan under de besvärliga skjutsresorna till hufvudstaden haft anledning att anställa betraktelser. SJ 1: 54 (1906). — särsk. (†)
a) = SKJUTSFÄRD a. Tha gaffue borgmest(er) och Radh hind(ri)c ffan borgen (o.) jacob e(ri)kss(on) sc(ri)ffua(re)n ffor alle gange gestni(n)gh och skywdz resso ffry ffor the(re)s omack ffør The staa ffor sywge stwgen. ArbogaTb. 4: 42 (1543).
b) i uttr. löpa uti skjutsresa, till fots följa efter resande för att föra tillbaka skjutshäst(ar), vara skjutskarl l. dyl.; jfr SKJUTSFÄRD c γ α’. PolitVis. 221 (c. 1602).

 

Spalt S 4300 band 26, 1971

Webbansvarig