Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKARPERA, v.
Etymologi
[av t. skarpieren, av it. scarpare, till scarpa, eskarp (se ESKARP)]
(†) dosera (se DOSERA, v.1 1); anträffat bl. ss. förled i ssgr.
Ssgr (†): SKARPER-HACKA. vid dosering l. planering o. d. använd hacka med skovelliknande blad. Stål Byggn. 1: 148 (1834). Ikonen 17 (1889).
-SPADE. [jfr t. skarpierspaten] vid dosering l. planering o. d. använd spade med långt skaft o. brett blad med ringa höjd. Stål Byggn. 1: 148 (1834).

 

Spalt S 3588 band 26, 1970

Webbansvarig