Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SJANGHAJA ʃaŋhaj4a l. 032, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.). Anm. Ss. vbalsbst. användes äv. ngn gg den angliserande formen shanghaiing. Palmqvist Oceaner 148 (1942).
Ordformer
(äv. sch- l. sh-. -haja (-ai-) 1914 osv. -heja 1915)
Etymologi
[jfr d. shanghaje, nor. sjanghaie; av eng. shanghai, bildat till namnet SHANGHAI, kinesisk hamnstad, med syftning på det förr vanliga bruket att med ohederliga medel skaffa sjömän till resor till orienten]
1) (vard., i sht om ä. förh.) med våld l. list (vanl. med hjälp av sprit) lura l. föra (sjöman) ombord på ett till avgång berett fartyg för att där tvångsmönstras. SjöfolkT 1914, s. 41. Fram på natten kom två bogserare med var sin last dödfulla män .. som .. (runnarna) hade ”supit ihop”, fast shanghainingen .. då (dvs. på 1890-talet) var i starkt avtagande. De flesta blev hissade ombord och burna in i skansen. GHT 24/4 1954, Bil. s. 2.
2) (vard.) i utvidgad l. mer l. mindre oeg. anv.; särsk.
a) (mera tillf.) med otillåtna medel lura l. tvinga (ngn) att ta tjänst (vid krigsmakt o. d.). ST 1932, nr 74, s. 1. Att bli shanghajad in i armén är något som man skulle tycka vara omöjligt i Sverige, men det har dock hänt. Upsala(A) 1932, nr 113, s. 4.
b) (tillf.) med våld l. list (särsk. med hjälp av kvinnor o. sprit) råna (ngn) på pengar o. d. Högberg Storf. 27, 75 (1915).
c) (tillf.) med våld l. list uppbringa o. kapa (fartyg). (Trålaren) ”Zaima” befaras ha blivit shanghajad i Danzigbukten. KvällsP 1948, nr 52, s. 1.
Ssgr (till 1; vard., i sht om ä. förh.): SJANGHAJNINGS-MANER. jfr maner, sbst.1 2. Palmqvist Oceaner 115 (1942).
-OFFER. offer för sjanghajning. Jacobsson BöljBlå 46 (1932).
Avledn.: SJANGHAJARE, m. [jfr eng. shanghaier] (vard., i sht om ä. förh.) till 1: person som idkar sjanghajning. Jacobsson BöljBlå 44 (1932). Anm. Förr användes äv. ngn gg pl.-formen sjanghajar [sannol. beroende på anslutning till haj, sbst.1 2 a]. Högberg Jim 23 (1909: ”shanghajar”).

 

Spalt S 2796 band 25, 1968

Webbansvarig