Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SIA, sbst.1, f.; pl. -or (SkeppsgR 1541, Därs. 1544); l. SIE, m.; anträffat bl. i pl. -ar (SkeppsgR 1543, Därs. 1547); l. (numera bl.) ss. ssgsförled SI- si3~.
Ordformer
(si- i ssg 19071934. sia (siia, sija) 1544. siar (sii-, siji-), pl. 15431547. sior (siÿ-), pl. 15411544)
Etymologi
[fsv. si, n., sv. dial. sie, m.; jfr fvn. sí- i ssgn síþráðr, drev, nor. si, n., nyisl. sý, n.; möjl. avledn. av ett verb motsv. sv. dial. si, sila, t. seihen, sila (se SIL), med en ursprunglig (icke anträffad) bet.: ngt som användes vid silning, filter av hår; ss. sil l. filter användes förr (duk tillverkad av) hår från djur (jfr SIL-HÅR). — Jfr SIA, sbst.2]
i sg. koll. l. i pl.: (nöt)hår l. fibrer (som vridet resp. vridna till tåtar l. tunna rep (o. doppat resp. doppade i tjära) begagnas ss. drev till tätning, i sht av fogar i fartyg); numera bl. i ssgn SI-HÅR. SkeppsgR 1541. xxviij Januarij kom til Slotz Pråmen som bygdes aff Nya (dvs. nybyggdes), till basni(n)g och til siijar, Åbo Tijerw. Därs. 1547. — jfr HÅR-SIA.
Ssg: SI-HÅR. [fsv. sihar, sv. dial. sihår] (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) koll. o. ss. ämnesnamn: nöthår (använt ss. drev vid tätning av fogar o. d.). Sylwan Ryor 58 (1934; om ä. förh.).
Ssgr (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.): sihårs-garn. nöthårsgarn. SlöjdkomBet. 1907—08, s. 53.
-vävnad. vävnad av nöthårsgarn. SlöjdkomBet. 1907—08, s. 53.

 

Spalt S 2098 band 25, 1967

Webbansvarig