Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SHUNT ʃun4t l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr t. shunt; av eng. shunt, vbalsbst. till shunt, v. (se SHUNTA)]
1) el.-tekn. parallellkopplad elektrisk grenledning, särsk. använd dels ss. motstånd i elektriska mätinstrument för att dessa skola kunna mäta större strömstyrkor än de själva tåla, dels i elektriska maskiner o. d. för att få den inducerade spänningen i stort sett oberoende av belastningen; äv. abstraktare, om (sådan) parallellkoppling. Konow (1887). Strömmen till elektromagneten .. tages i shunt från hufvudledningen genom en liten platinakontakt. TT 1891, s. 226. En shunt till en Ampèremeter. TMatFysKemi 1918—19, s. 62. Erix (1923; abstraktare). Shuntar bruka alltid utföras av material, vars motstånd är praktiskt taget oberoende av temperaturen. IngHb. 3: 888 (1950).
2) om (anordning för) överförande av ngt från en bana till en annan; i ssgn SHUNT-RÄFFLA.
3) tekn. mellan fram- o. återledningen till värmepanna anbragt förbindelseledning (som tjänar att tillföra kallare vatten till framledningen, då tillströmningen av hett vatten från pannan minskas med hjälp av en ventil; jfr SHUNT-VENTIL); äv. i utvidgad anv., om regleringsanordning i förbindelse med sådan ledning, särsk. om shuntventil. Rörinstall. 1937, s. 239. Återledning (från varmvattenberedaren) bör inkopplas mellan shunt och panna. VärmVentSan. 1: 236 (1940). Om ni bara hade tid, skulle ni kunna elda billigare redan i dag. Då skulle ni springa till pannan och ändra shuntens inställning flera gånger dagligen. Vi i villa 1962, nr 3, s. 11.
4) [jfr 3] med. om passage som möjliggör överföring av blod från det arteriella till det venösa systemet l. från ett blodkärl till ett annat med förbigående av kapillärerna l. från en halva i hjärtat direkt till den andra; äv. abstraktare, om sådan överföring av blod. NordMed. 1947, s. 2559. Foramen ovale (dvs. hålet mellan förmaken), täckt av segel, tillåter shunt enbart från höger till vänster och detta inträffar endast vid sådana patologiska tillstånd i höger hjärthalva eller lungkretslopp, som ger abnorm tryckstegring i höger förmak. Bergstrand SvLäkS 351 (cit. fr. 1955). BonnierLex. (1966).
Ssgr (i allm. till 1): SHUNT-DYNAMO. [jfr eng. shunt dynamo] (numera föga br.) = -generator. TT 1889, s. 220. PedT 1908, s. 68.
-GENERATOR. [jfr eng. shunt generator] el.-tekn. likströmsgenerator med shunt; jfr -dynamo, -maskin, -motor. Wetterberg TeknOrdb. (1910).
-KONTAKT. el.-tekn. kontakt (se d. o. 1 e β) tjänande att förmedla shuntström. TT 1901, M. s. 99.
(1, 3) -KOPPLAD, p. adj. (i fackspr.) jfr -koppling; särsk. el.-tekn. till 1. 2NF 7: 262 (1907; om generator).
-KOPPLING. koppling i l. med shunt; ofta konkret.
1) el.-tekn. till 1. Wetterberg TeknOrdb. (1910).
2) tekn. till 3. Rörinstall. 1933, s. 153.
-KRETS. [jfr eng. shunt circuit] el.-tekn. jfr krets, sbst.1 2 b β. FörslElektrOrdl. (1931).
-LAMPA. [jfr eng. shunt lamp] (förr) båglampa med shuntmagnet. NF 20: 629 (1899).
-LEDNING.
1) [jfr eng. shunt conductor] el.-tekn. till 1, = shunt 1. Elfving Starkstr. 246 (1909).
2) tekn. till 3, = shunt 3. Rörinstall. 1937, s. 182.
-LINDAD, p. adj. [jfr eng. shunt wound] el.-tekn. försedd med shuntlindning. TT 1891, s. 79 (om elektriska maskiner).
-LINDNING. [jfr eng. shunt winding] el.-tekn. lindning (se linda, v. 1 c) för shuntström; vanl. konkret. ElMotorer 25 (1898).
-MAGNET. [jfr eng. shunt magnet] el.-tekn. shuntlindad elektromagnet. Elfving Starkstr. 271 (1909).
-MAGNETISERAD, p. adj. el.-tekn. magnetiserad gm shuntlindning. SvTeknolFHb. 53: 32 (1938; om generator).
-MAGNETISERING. el.-tekn. jfr -magnetiserad. TeknOrdb. 1108 (1940).
-MASKIN. el.-tekn. jfr -generator. NF 20: 630 (1899).
-MOTOR.
1) [jfr eng. shunt motor] el.-tekn. till 1; jfr -generator. TT 1891, s. 139.
2) tekn. till 3: till (rums)termostat kopplad motor som reglerar shuntventilens inställning. LD 1958, nr 174, s. 7.
-MOTSTÅND~02 l. ~20. el.-tekn. parallellmotstånd. TT 1892, s. 89.
-REGLERING.
1) [jfr eng. shunt regulation] el.-tekn. till 1, om reglering av ngt medelst shuntström. 2NF 4: 805 (1905; i fråga om båglampor). IngHb. 3: 187 (1949; i fråga om elektrisk motor).
2) tekn. till 3, i fråga om värmepanna: reglering av det utgående heta vattnets temperatur medelst shunt. VärmVentSan. 1: 235 (1940).
-REGULATOR.
1) [jfr eng. shunt regulator] el.-tekn. till 1: regulator (se d. o. 2 a) i shuntkrets. TT 1899, Byggn. s. 52.
2) tekn. till 3: regulator (se d. o. 2 a) som (automatiskt) reglerar shuntventils läge vid värmepanna. —
-REOSTAT. [jfr eng. shunt rheostat] el.-tekn. reostat för reglering av shuntström. TT 1893, M. s. 46.
-RESISTANS. [jfr eng. shunt resistance] el.-tekn. = -motstånd. RadioteknOrdl. (1944).
(2) -RÄFFLA. [jfr eng. shunt rifling, shunt rifled, räffling resp. räfflad med ”shunträfflor”] (†) i äldre kanon: vriden räffla (se räffla, sbst.1 1 a) som i slutet av loppet på ena sidan är försedd med ett lutande plan som för över projektilen till att ligga an mot räfflans andra sida (o. därmed centreras); anträffat bl. i pl. Palmstierna Artill. 34 (1872).
-SPOLE. [jfr eng. shunt coil] el.-tekn. induktionsspole i shuntkrets. Elfving Starkstr. 271 (1909).
-STRÖM. [jfr eng. shunt current] el.-tekn. elektrisk ström i shuntkrets. Elfving Starkstr. 247 (1909).
-TRANSFORMATOR. [jfr eng. shunt transformer] el.-tekn. till ett elektriskt nät shuntkopplad transformator. FörslElektrOrdl. (1931).
(3) -VENTIL. [jfr eng. shunt valve] tekn. (mellan värmepanna o. shunt anbragt) ventil för reglering av tillströmningen av hett vatten till värmeledningssystem. Rörinstall. 1937, s. 182.

 

Spalt S 2094 band 25, 1967

Webbansvarig