Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SHEDTAK ʃäd3~ta2k, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. sheddach; ssg med TAK, bildad efter eng. shed roof, tak i ett plan (dvs. som lutar åt ett håll), sågtak, till shed, skjul, hydda, etymologiskt identiskt med shade, skugga, o. t. schatten, skugga (se SCHATTERA)]
byggn. tak som i profil har utseendet av en sågs uppåtriktade tänder o. vars mera vertikala sidor äro försedda med fönster (varigm stort ljusinsläpp erhålles), sågtak. TT 1876, s. 199. Wirgin Häls. 2: 265 (1931).

 

Spalt S 2085 band 25, 1967

Webbansvarig