Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SFYGMO- svyg1mo- l. -mω-, äv. sf-.
Ordformer
(förr äv. sph-)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. sphygmo-; av gr. σφυγμο-, ssgsform av σφυγμός, puls, till σφύζω, slår]
ss. förled i ssgr, betecknande att ngt har avseende på pulsen(s verksamhet).
Ssgr (med.): SFYGMO-FON104. [jfr t. sphygmophon, eng. o. fr. sphygmophone] apparat för avlyssning av pulsslagen, bestående av en med mikrofon förenad sfygmograf. Kruhs UndrV 649 (1884).
-GRAF104. [jfr t. o. eng. sphygmograph, fr. sphygmographe] apparat för automatisk registrering (i form av sfygmogram) av pulsens verksamhet. Tholander Ordl. (c. 1875).
Ssg (med.): sfygmograf-kurva. sfygmogram. Wide MedGymn. 169 (1896).
-GRAFI1004. [jfr t. sphygmographie, eng. sphygmography, fr. sphygmographie] registrering av pulsens verksamhet medelst sfygmograf. 2NF (1916).
-GRAFISK1040. [jfr t. sphygmographisch, eng. sphygmographic, fr. sphygmographique] adj. till (-graf o.) -grafi. Sphygmographisk undersökning. UpsLäkF 1869—70, s. 485.
-GRAM104. [jfr t. sphygmogramm, eng. sphygmogram, fr. sphygmogramme] (av sfygmograf tecknad) pulskurva. 2NF 22: 579 (1915).
-LOGI1004. [jfr t. sphygmologie] pulsloära. Tholander Ordl. (c. 1875).
-MANOMETER101040. [jfr t. o. eng. sphygmomanometer, fr. sphygmomanomètre] manometer för bestämning av blodtryck; jfr -meter. FörhLäkS 1894, s. 189.
-METER1040. [jfr t. o. eng. sphygmometer, fr. sphygmomètre] pulsmätare; särsk. = -manometer. Tholander Ordl. (c. 1875).

 

Spalt S 2075 band 25, 1967

Webbansvarig